ทำเนียบผู้บริหาร

                                                  

                                                      นายเกียรติสยาม  ลิ้มตระกูล
                                                      ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม


                                        นายประเสริฐ  โคบาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
          

           นายบุญส่ง  ศรีสวัสดิ์
            ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
             

              นายสิริชัย  สายสุวรรณ
               ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ