ทำเนียบผู้บริหาร


นางจารุวรรณ  กะวิเศษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม