ติดต่อวิทยาลัย

ติดต่อ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์  0-3820-9763  โทรสาร  0-3820-9700

E-Mail : Phanatnikhom.ac@ovecmail.org