การประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ 2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพนัสบดี 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดย ผอ.จิระ เฉลิมศักดิ์ ให้เกียรติบรรยายแนะแนวทางการจัดทำคู่มืองานประกันคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Assurance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ