นายบุญส่ง  ศรีสวัสดิ์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

โทรศัพท์ 038-209763 ต่อ 21

แผนการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

แผนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการสอนแผนกวิชาคหกรรม

สถิติเยี่ยมชม

71061