นายประเสริฐ  โคบาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

แผนการสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

แผนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการสอนแผนกวิชาคหกรรม

สถิติเยี่ยมชม

72406