นายเกียรติศักดิ์  สุทธิปัญโญ

ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
โทรศัพท์ 038-209763

สถิติเยี่ยมชม

46621