นายบุญส่ง  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
โทรศัพท์ 038-209763 ต่อ 18