นายเกียรติศักดิ์  สุทธิปัญโญ

ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

โทรศัพท์ 038-209763 หรือ 094-6918883

งานศูนย์บ่มเพาะ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

32469