นายเกียรติศักดิ์  สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

โทรศัพท์ 038-209763 หรือ 094-6918883

กิจกรรม

//

สถิติเยี่ยมชม

34358