นายสิริชัย  สายสุวรรณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

โทรศัพท์ 038-209763 ต่อ 22

งานศูนย์บ่มเพาะ

กิจกรรม


สถิติเยี่ยมชม

26955