นายเกียรติศักดิ์  สุทธิปัญโญ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
โทรศัพท์ 038-209763 

กิจกรรมปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 1/2562
ระดับปวช.1 และ ปวส.1

สถิติเยี่ยมชม

38494

โฆษณา

ทดสอบ

facebook แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชมรมครูผู้ตรวสอบวัสดุ

สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม