ปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 1/2562
ระดับปวช.1 และ ปวส.1

สถิติเยี่ยมชม

70500

โฆษณา

ทดสอบ

บทความล่าสุด

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
สร้างโดย : Phanatnikhom

สร้างโดย : Phanatnikhom
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Phanatnikhom
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ 14 มิ.ย. 2566
สร้างโดย : Phanatnikhom
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
สร้างโดย : Phanatnikhom
โครงการเชิดชูเกียรติ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร้จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Phanatnikhom
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2565
สร้างโดย : Auto2011
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวสมรรถนะสูง ด้านทักษะการทำสีชิ้นส่วนยานยนต์และตัวถังยานยนต์ โดยวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมได้รับความร่วมมือกับ บริษัทเดี้นซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
สร้างโดย : Auto2011
นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ได้รับการสนับสนุนและได้รับคำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพในระหว่างเรียน จาก บริษัท บี-ควิก จำกัด และ บริษัทชูชัยยานยนต์ จำกัด ✅เรียนจริง ปฏิบัติงานเป็น ✅ไม่ต้องกลัวตกงาน ✅ฝึกงานจากสถานประกอบการจริง ทั้ง ปวช.และ ปวส. ✅ไม่ต้องกลัวคำว่าไม่มีประสบการณ์
สร้างโดย : Auto2011
แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ได้ลงนามสัญญา MOU กับบริษัทชูชัยยานยนต์จำกัด และได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องทั้งด้านการเรียนและความต้องการของสถานประกอบการ
สร้างโดย : Auto2011

facebook แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชมรมครูผู้ตรวสอบวัสดุ

สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม