ปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 1/2562
ระดับปวช.1 และ ปวส.1

สถิติเยี่ยมชม

74888

โฆษณา

ทดสอบ

บทความล่าสุด

การจัดกิจกรรมปีใหม่แผนกช่างยนต์ ปี2567
สร้างโดย : Auto2011
แผนกวิชาช่างยนต์ ต้อนรับคณะจาก ABD ตัวแทนจากสภาพัฒน์ และเครือข่าย เข้าเยี่ยมชม วก.พนัสนิคม 22 พฤศจิกายน 2566 https://photos.app.goo.gl/Pa8c9oxpSAqJsVQr9
สร้างโดย : Auto2011
จิตรอาสาเตรียมสถานที่ งานทอดกฐิน ณ วัดเนินแร่
สร้างโดย : Auto2011
ขอแสดงความยินดีกับครูพนา สุดสงวน และครูวันชัย ตันติพิพัฒนา ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ทั้งสองท่าน ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จตุรภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
สร้างโดย : Auto2011
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
สร้างโดย : Phanatnikhom

สร้างโดย : Phanatnikhom
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Phanatnikhom
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ 14 มิ.ย. 2566
สร้างโดย : Phanatnikhom
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
สร้างโดย : Phanatnikhom
โครงการเชิดชูเกียรติ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร้จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Phanatnikhom

facebook แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชมรมครูผู้ตรวสอบวัสดุ

สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม