นางจารุวรรณ  กะวิเศษ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

วีดีโอสถานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (ออกอากาศช่อง NBT วันที่ 22 ก.ค. 60)


              ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     แผนที่ที่อยู่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    
    ชมคลิป รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
    ด้าน คุณธรรม  จริยธรรมระดับชาติ
            ของธนาคารออมสิน

 >> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

>>  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ

>>  ประกาศนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

>>  ประกาศโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีอินทนิลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

>>  ประกาศสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2566

>>  ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

>>  ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี (วันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

>>  กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ระบบทวิภาคี (อาทิตย์)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

>>  กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 ระบบทวิภาคี (อาทิตย์)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

>>  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เรื่องกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

>>  กำหนดการเก็บรายได้สถานศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อเป็นรายได้ในการจัดการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

>>  คู่มือติดตามและส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (ITA)

 

 


                             

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html