โหลด งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา

โหลดรูปวันงานสถาปนาครบรอบ 21 ปี

อบรมใบอนุญาติขับขี่

วีดีโอสถานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (ออกอากาศช่อง NBT วันที่ 22 ก.ค. 60)


              ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     แผนที่ที่อยู่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    
    ชมคลิป รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
    ด้าน คุณธรรม  จริยธรรมระดับชาติ
            ของธนาคารออมสิน

 

แบบทดสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ในระดับ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับปวช.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทวิภาคี

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทวิภาคี

(เรียยนวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

แบบฟอร์มส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

แบบคำขอวัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

เว็บลิงค์รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

                           

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html