นางจารุวรรณ  กะวิเศษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

เลขที่  99  หมู่  10  ตำบลนาเริก
อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์  0-3820-9763  โทรสาร  0-3820-9700

E-Mail : Phanatnikhom.ac@ovecmail.org

วีดีโอสถานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (ออกอากาศช่อง NBT วันที่ 22 ก.ค. 60)


              ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     แผนที่ที่อยู่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    
    ชมคลิป รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
    ด้าน คุณธรรม  จริยธรรมระดับชาติ
            ของธนาคารออมสิน

 

กิจกรรม>> ประกาศ เรื่อง รายงานผลความสำเร็จ Quick Win 
>> ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1/2566 
>> ประกาศ เรื่อง คู่มือการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2566 

>> ประกาศ สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวส. ทวิภาคี (วันอาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
>> ประกาศ สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวส.1 ทวิภาคี (วันอาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
>> ประกาศ สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2566
>>  ประกาศสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2566
>>  ระเบียบการแต่งกาย นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
>>  ประกาศ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
>>  ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม   

                                                 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

2032310

สภาพอากาศ, 30
สภาพอากาศใน ชลบุรี
+33

สูง: +33° ต่ำ: +27°

ความชื้น: 56%

ลม: SW - 23 KPH

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html