นางจารุวรรณ  กะวิเศษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

วีดีโอสถานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (ออกอากาศช่อง NBT วันที่ 22 ก.ค. 60)


              ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     แผนที่ที่อยู่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม    
    ชมคลิป รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
    ด้าน คุณธรรม  จริยธรรมระดับชาติ
            ของธนาคารออมสิน

 

กิจกรรม


 

>> ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)

>> กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566

>> ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566

>> ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคักเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอง

>> ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคักเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอง

>> ประกาศ สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวส. ทวิภาคี (วันอาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศ สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวส.1 ทวิภาคี (วันอาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศ สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2566

>>  ประกาศสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2566

>>  คู่มือติดตามและส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (ITA)

>>  ระเบียบการแต่งกาย นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

   

                                                                              

สถิติเยี่ยมชม

1975443

สภาพอากาศ, 30
สภาพอากาศใน ชลบุรี
+33

สูง: +33° ต่ำ: +27°

ความชื้น: 56%

ลม: SW - 23 KPH

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html